သမၺဳေဒၶ ဂါထာေတာ္ႀကီးအား ဂါထာစြမ္းအားႏွင့္ စီးပြားေရးလာဘ္လာဘပြင့္လာေအာင္ ရြတ္ဖတ္ပူေဇာ္နည္း

သမၺဳေဒၶ ဂါထာေတာ္ႀကီးအား ဂါထာစြမ္းအား ႏွင့္ စီးပြားေရး လာဘ္ လာဘ ပြင့္ လာ ေအာင္ရြတ္ ဖတ္ ပူ ေဇာ္ နည္း 🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏

နံနက္ အ႐ုဏ္တက္ခ်ိန္ ၅ နာရီ မွ နံနက္ (၉)တြင္ သမၺဳေဒၶ ဂါထာေတာ္ႀကီး အား ရြတ္ဖတ္ရပါမည္ ။

ရြတ္ဖတ္မည့္ ပုဂၢိဳလ္မွာ လူပုဂၢိဳလ္ျဖစ္ပါလွ်င္ ကိုယ္လက္သန္႔ရွင္းျခင္း ခႏၶာကိုယ္ သန္႔ရွင္းျခင္း သန္႔ရွင္းေသာအဝတ္စားကိုဝတ္ဆင္ျခင္း ရဟန္းမွန္သမွ် ေဒသနာၾကားျခင္း ကိစၥ ကိုေဆာင္ရြက္ရပါမည္ ။

၅၁၂၀၂၈ ဆူကုန္ေသာ ဗုဒၶဘုရားရွင္တို႔အားရည္စူး၍ ဆြမ္း ၉ ပြဲ ေရ ၉ ခြက္ ပန္း ၉ ပြင့္ ဖေယာင္းတိုင္ ၉တိုင္ထြန္း အေမႊးတိုင္ ၉ တိုင္ ထြန္း ၍ ကပ္လႈပူေဇာ္ရမည္။ ၿပီးေနာက္ ၅ ပါး သီလ ေတာ္ကို ခံယူေဆာက္တည္ပါ ။

နတ္မ်ားကို ဖိတ္ၾကားရပါမည္။ ဖိတ္ၾကားပံုမွာ ….

” ကၽြႏ္ုပ္သည္ ၅၁၂၀၂၈ ဆူကုန္ေသာ ဗုဒၶ ဘုရားရွင္အေပါင္း အားရည္စူး၍ ရည္မွန္း၍ သမၺဳေဒၶ ဂါထာေတာ္ ျမတ္ႀကီးအား ၁၀၈ ေခါက္ တိတိ ရြတ္ဖတ္၍ ပူေဇာ္ကန္ေတာ့မည္ ျဖစ္ပါ၍ …အေရွ႕ေနထြက္ အေနာက္ေနဝင္ ေတာင္မွာတံငါကြန္ နကၡတ္ ေျမာက္မွာ ဓူဝံၾကယ္ ေအာက္မွာအဝီစိ အထက္မွာ ဘဝဂ္ ဤ အတြင္းမွာ တည္ရွိေနထိုင္ၾကကုန္ေသာ အလံုးစံုေသာ ေတာေစာင့္နတ္မ်ား ေတာင္ေစာင့္နတ္
မ်ား ႐ုကၡစိုးနတ္မ်ား ဘုမၼစိုးနတ္မ်ား အာကာသစိုးနတ္မ်ား ကမ႓ာေစာင့္နတ္ ၿမိဳ႕ေစာင့္နတ္ နယ္ေစာင့္နတ္ ရြာေစာင့္နတ္ ရက္ကြက္ေစာင့္နတ္ ေက်ာင္းေစာင့္နတ္ မိုးနတ္သား ေလနတ္သား ေရနတ္သား လနတ္သား သမၼာေဒဝနတ္မ်ား သာသနာေတာ္ေစာင့္နတ္မ်ား
သူရႆတီ ေဒဝီႏွင့္ တကြ ေဒဝီ (၇) ပါး ေဒဝီ (၉) ပါး ေဒဝီ (၁၂) ပါး ဓ႒ရဌ ဝိ႐ုဠက ဝိ႐ုပကၡ ကုေဝရ စေသာ စတုမဟာ နတိမင္းႀကီး ၄ ပါး သိၾကားမင္းႏွင့္တကြ ၃၃ က်ိတ္ေသာ နတ္မင္း နတ္ျမတ္ နတ္ေဒဝါ အေပါင္း ႏွင့္တကြ သူရႆတီ မႂကြင္း ခပင္းမ်ားစြာ နတ္ျဗဟၼာ
အေပါင္းတို႔ ဖိတ္ၾကားပါ၏ ။ ဖိတ္ေခၚပါ၏ ။တရားနာယူရန္ ႂကြေတာ္မူုၾကပါကုန္ေလာ့ ။ ဤ အခ်ိန္ဤအခါသည္ကား သမၺဳေဒၶ ဂါထာေတာ္ျမတ္အား (၁၀၈) ေခါက္တိတိ ရြတ္ဖတ္မည္ျဖစ္ပါ၍ တရားေတာ္ျမတ္ကို အတူတကြနာယူၾကပါရန္ ဤေနရာ ဤ ဌာန ဤ အိမ္ေဂဟာသို႔ ဖိတ္ၾကားပါ၏ ။ ပန္ၾကားပါ၏ ။ဖိတ္ေခၚပါ၏ ။တရားေတာ္ျမတ္ ဂါထာေတာ္ျမတ္ကို နာယူရန္ အတြက္ႂကြေရာက္ေတာ္မူၾကပါကုန္ေလာ့ ။ ”

ထိုသို႔ နတ္မ်ားအား ဖိတ္ၾကားၿပီးလွ်င္ ဘုရားေရွေတာ္တြင္ တည္ၿငိမ္စြာထို္ုင္၍ သမၺဳေဒၶ ဂါထာ ေတာ္ႀကီးအားေလးေလးပင္ပင္ ၁၀၈ ေခါက္ ရေအာင္ ရြတ္ဖတ္ရာ၏ ။

၁၀၈ ေခါက္ တိတိ ရြတ္ဖတ္ၿပီးပါလွ်င္ … သမၺဳေဒၶသစၥာ ေတာ္ ခံ ဂါထာေတာ္ႀကီး ၏ စီး ပြားေရးလာဘ္ လာဘ အဖြင့္ … ကို ျပဳ႕ လုပ္ရပါမည္။

သမၺဳေဒၶ သစၥာေတာ္ခံ ဂါထာေတာ္ႀကီး ၏
⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐
စီးပြားေရး လာဘ္လာဘ အဖြင့္
⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐

(က) ဘုန္းေတာ္အနႏၲ ကံေတာ္အနႏၲ ဉာဏ္ေတာ္အနႏၲ တန္ ခိုး ေတာ္ အ နႏၲ တို႔ ႏွင့္ ျပည့္ စံု သည္ျဖစ္ ၍ ကမ႓ာ ေျမ မိုး ျဖန္းျဖန္း မိုး ျဖန္းျဖန္း က်ိဴး မွတန္ ခိုးေတာ္ အနႏၲ ႏွင့္ ျပည့္ စံု ေတာ္ မူ ေသာကကၠဳႆာန္ ျမတ္စြာ ဘုရား ေကါဏဂံု ျမတ္ စြာဘုရား ကႆဖ ျမတ္စြာ ဘုရား ေဂါတမ ျမတ္စြာဘုရား ထို ေလး ဆူ ကုန္ ေသာ ဗုဒၶ ျမတ္စြာ ဘုရားရွင္ အေပါင္း တို႔ သည္ ဤ လူ႔ ျပည္ ဤ ေလာ က ၌ထင္ ရွား ဧ ကန္ ပြင့္ ေတာ္ မူ ၾကေလ ကုန္ ၿပီ ။ထို ေလး ဆူ ကုန္ ေသာ ဗုဒၶ ျမတ္ စြာ ဘုရား ရွင္အ ေပါင္း တို႔ သည္ …..

(ခ) ဒုကၡသစၥာ သ မု ဒ ယ သစၥာ နိ ေရာ ဓ သစၥာ မဂၢသ စၥာ ဟု႔ ဆို အပ္ ေသာ ေလး ပါး ေသာ သစၥာေတာ္ တို႔ ကို ကိုယ္ ေတာ္ တိုုင္ သိ ျမင္ ေတာ္ မူၾက ေလ ကုန္ ၿပီ ။

(ဂ) ေဘး အ မ်ိဴး မ်ိဴး ရန္ အသြယ္ သြယ္ အႏၲရာယ္ အေပါင္း ေရာ ဂါ အ ေပါင္း အ နာ အေပါင္း တို႔ မွ လ်င္ျမန္ စြာ လြတ္ ေျမာက္ ေတာ္ မူ ၾက ေလ ကုန္ ၿပီ ။

(ဃ) သံ သ ရာ တည္း ဟူ ေသာ ဝ႗္ ဆင္း ရဲ ဝ႗္ ဒုကၡအ ျဖာ ျဖာ တို႔ မွ လ်င္ ျမန္စြာ ကၽြတ္ လြတ္ ထြက္ေျမာက္ ၾက ကုန္ ေလ ၿပီ ။

(င) အရဟံ အ စ ဘဂဝါ အဆံုး (၉) ပါး ေသာ ဂုဏ္ေတာ္ အေပါင္း တို႔ႏွင့္ လည္း ျပည့္ စံု ေတာ္ မူၾက ေလ ၿပီ ။

(စ) ပုေဗၺနိဝါသ ဉာဏ္ ၊ ဒိ ဗၺစကၡ ဉာဏ္ ၊ အာသဝကၡယဉာဏ္ သဗၺညဳတ ဉာဏ္ေတာ္ တည္း ဟူ ေသာဉာဏ္ ေတာ္ အ ေပါင္း ႏွင့္ လည္း ျပည့္စံု ေတာ္ မူၾက ေလ ၿပီ ။

(ဂ) မဂ္ ေလး ပါး ဖိုရ္ ေလး ပါး အသခၤတ ဓာတ္ ျမတ္ေသာ နိဗၺာန္ ေရႊျပည္ ျမတ္ သို႔ လည္း ဝင္ စံ ေတာ္မူ ၾက ေလ ကုန္ ၿပီ ။

ဤ သစၥာ မွန္ ကန္ ပါ က ဤ မွန္ ကန္ ေသာ သစၥာ စကား ေၾကာင့္ သစၥာ ၏ တန္ခိုး ေတ ေဇာ္ အာ ႏု႔ ေဘာ္ေၾကာင့္ ဘုရား တပည့္ေတာ္ / တပည့္ ေတာ္ မ ေဆာင္ရြက္ လုပ္ ကိုင္ ေန ေသာ စီး ပြား ေရး အလုပ္ အကိုင္မ်ား အ ေရာင္း အ ဝယ္ အ လုပ္ အ ကိုင္ မ်ား ဝင္ ေငြလာဘ္ လာ ဘ မ်ား အ လုပ္ အကိုင္ အ ၾကံ အ စည္မ်ား တို႔ သည္ လ်င္ ျမန္ စြာ တိုး တက္ စည္ ကား လာၾက ပါ ေစ သ တည္း ။ တစ္ ေန႔ တစ္ ျခား ဒီ ေရ အ လားကဲ့ သို႔ စည္ စည္ ကား ကား တိုး တက္ ဝင္ ေရာက္ လာၾက ပါ ေစ ကုန္ သ တည္း ။တစ္ ေန႔ တစ္ ျခား တက္ ေနအ လား ကဲ့ သို႔ စီး ပြား ဥစၥာ ရ တနာ မ်ား ဝင္ လာ မ စဲတ သဲ သဲ ေရာက္ ရွိ လာ ၾက ပါ ေစ ကုန္ သ တည္း ။ဤ ယ ခု႔ ဆို ခဲ့ ေသာ မွန္ ကန္ ေသာ သစၥာ စ ကားေၾကာင့္ ၎ ဆို အပ္ ခဲ့ ၿပီး ေသာ ကကုသံ ျမတ္စြာ ဘုရား ေကာဏဂံု ျမတ္စြာ ဘုရား ကႆပ ျမတ္စြာ ဘုရားေဂါတမ ျမတ္စြာ ဘုရား ထို ေလး ဆူ ကုန္ ေသာ ဗုဒၶ ရွင္ ဘု ရား တို႔ ၏ တန္ ခိုး ေတ ေဇာ္ အာ ႏု႔ ေဘာ္ ေၾကာင့္ အ ေရွ႕ေန ထြက္ အေနာက္ ေန ဝင္ ေတာင္ မွာ တံငါကြန္ နကၡတ္ ေျမာက္ မွာ ဓူ ဝံ ၾကယ္ ေအာက္ မွာ အဝီ စိအ ထက္ မွာ အကနိ႒ ျဗဟၼာ ဘံု ဤ အေတာ အတြင္းတည္ ရွိ ေန ထိုင္ ေစာင့္ ၾကတ္ လ်က္ ရွိ ၾက ေပ ကုန္ေသာ ဘုရား တရား သံဃာ ရတနာ သံုးပါး သရဏံဂံု သံုး ပါး တို႔ ကို ၾကည္ ညိဳ ေလး ျမတ္ ၾက ေပ ကုန္ေသာအ လံုး စံု ေသာ သမၼာ ေဒဝ နတ္ ေကာင္း နတ္ ျမတ္ တို႔သည္ ၎ .. သာ သ နာ ေတာ္ ေစာင့္ နတ္ ေကာင္း နတ္ျမတ္ နတ္ ေဒ ဝါ အ ေပါင္း တို႔ သည္ ၎ လ်ငိ ျမန္ စြာႂကြ ေရာက္ လာ ၾက ၍ နတ္ မင္း ႀကီး မ်ား ပိုင္ သ ေသာ ပီယ သိဒၶိ အပြင့္ ဓာတ္မ်ား ဓန သိဒၶိ အပြင့္ ဓာတ္ မ်ား ေဇယ် သိဒၶိ အပြင့္ ဓာတ္ မ်ား ျဖင့္ အကၽြ္ႏုပ္ တို႔ အား အ ထူး ကူ ညီ ေစာင္မ ၾကည့္ ရႈ ေစာင့္ ေရွာက္ ေတာ္မူ ၾက ပါ ေစ ကုန္ သ တည္း ။

(က) ဘုန္းေတာ္အနႏၲ ကံေတာ္အနႏၲ ဉာဏ္ေတာ္အနႏၲ တန္ ခိုး ေတာ္ အ နႏၲ တို႔ ႏွင့္ ျပည့္ စံု သည္ျဖစ္ ၍ ကမ႓ာ ေျမ မိုး ျဖန္းျဖန္း မိုး ျဖန္းျဖန္း က်ိဴး မွတန္ ခိုးေတာ္ အနႏၲ ႏွင့္ ျပည့္ စံု ေတာ္ မူ ေသာ (၂၈) ဆူ ကုန္ ေသာ ဗုဒၶ ျမတ္စြာ ဘုရားရွင္ အေပါင္း တို႔ သည္ ဤ လူ႔ ျပည္ ဤ ေလာ က ၌ထင္ ရွား ဧ ကန္ ပြင့္ ေတာ္ မူ ၾကေလ ကုန္ ၿပီ ။ထို (၂၈) ဆူ ကုန္ ေသာ ဗုဒၶ ျမတ္ စြာ ဘုရား ရွင္အ ေပါင္း တို႔ သည္ …..

(ခ) ဒုကၡသစၥာ သ မု ဒ ယ သစၥာ နိ ေရာ ဓ သစၥာ မဂၢသ စၥာ ဟု႔ ဆို အပ္ ေသာ ေလး ပါး ေသာ သစၥာေတာ္ တို႔ ကို ကိုယ္ ေတာ္ တိုုင္ သိ ျမင္ ေတာ္ မူၾက ေလ ကုန္ ၿပီ ။

(ဂ) ေဘး အ မ်ိဴး မ်ိဴး ရန္ အသြယ္ သြယ္ အႏၲရာယ္ အေပါင္း ေရာ ဂါ အ ေပါင္း အ နာ အေပါင္း တို႔ မွ လ်င္ျမန္ စြာ လြတ္ ေျမာက္ ေတာ္ မူ ၾက ေလ ကုန္ ၿပီ ။

(ဃ) သံ သ ရာ တည္း ဟူ ေသာ ဝ႗္ ဆင္း ရဲ ဝ႗္ ဒုကၡအ ျဖာ ျဖာ တို႔ မွ လ်င္ ျမန္စြာ ကၽြတ္ လြတ္ ထြက္ေျမာက္ ၾက ကုန္ ေလ ၿပီ ။

(င) အရဟံ အ စ ဘဂဝါ အဆံုး (၉) ပါး ေသာ ဂုဏ္ေတာ္ အေပါင္း တို႔ႏွင့္ လည္း ျပည့္ စံု ေတာ္ မူၾက ေလ ၿပီ ။

(စ) ပုေဗၺနိဝါသ ဉာဏ္ ၊ ဒိ ဗၺစကၡ ဉာဏ္ ၊ အာသဝကၡယဉာဏ္ သဗၺညဳတ ဉာဏ္ေတာ္ တည္း ဟူ ေသာဉာဏ္ ေတာ္ အ ေပါင္း ႏွင့္ လည္း ျပည့္စံု ေတာ္ မူၾက ေလ ၿပီ ။

(ဂ) မဂ္ ေလး ပါး ဖိုရ္ ေလး ပါး အသခၤတ ဓာတ္ ျမတ္ေသာ နိဗၺာန္ ေရႊျပည္ ျမတ္ သို႔ လည္း ဝင္ စံ ေတာ္မူ ၾက ေလ ကုန္ ၿပီ ။

ဤ သစၥာ မွန္ ကန္ ပါ က ဤ မွန္ ကန္ ေသာ သစၥာ စကား ေၾကာင့္ သစၥာ ၏ တန္ခိုး ေတ ေဇာ္ အာ ႏု႔ ေဘာ္ေၾကာင့္ ဘုရား တပည့္ေတာ္ / တပည့္ ေတာ္ မ ေဆာင္ရြက္ လုပ္ ကိုင္ ေန ေသာ စီး ပြား ေရး အလုပ္ အကိုင္မ်ား အ ေရာင္း အ ဝယ္ အ လုပ္ အ ကိုင္ မ်ား ဝင္ ေငြလာဘ္ လာ ဘ မ်ား အ လုပ္ အကိုင္ အ ၾကံ အ စည္မ်ား တို႔ သည္ လ်င္ ျမန္ စြာ တိုး တက္ စည္ ကား လာၾက ပါ ေစ သ တည္း ။ တစ္ ေန႔ တစ္ ျခား ဒီ ေရ အ လားကဲ့ သို႔ စည္ စည္ ကား ကား တိုး တက္ ဝင္ ေရာက္ လာၾက ပါ ေစ ကုန္ သ တည္း ။တစ္ ေန႔ တစ္ ျခား တက္ ေနအ လား ကဲ့ သို႔ စီး ပြား ဥစၥာ ရ တနာ မ်ား ဝင္ လာ မ စဲတ သဲ သဲ ေရာက္ ရွိ လာ ၾက ပါ ေစ ကုန္ သ တည္း ။ဤ ယ ခု႔ ဆို ခဲ့ ေသာ မွန္ ကန္ ေသာ သစၥာ စ ကားေၾကာင့္ ၎ ဆို အပ္ ခဲ့ ၿပီး ေသာ (၂၈)ဆူ ကုန္ ေသာဘု ရား တို႔ ၏ တန္ ခိုး ေတ ေဇာ္ အာ ႏု႔ ေဘာ္ ေၾကာင့္
အ ေရွ႕ေန ထြက္ အေနာက္ ေန ဝင္ ေတာင္ မွာ တံငါကြန္ နကၡတ္ ေျမာက္ မွာ ဓူ ဝံ ၾကယ္ ေအာက္ မွာ အဝီ စိအ ထက္ မွာ အကနိ႒ ျဗဟၼာ ဘံု ဤ အေတာ အတြင္းတည္ ရွိ ေန ထိုင္ ေစာင့္ ၾကတ္ လ်က္ ရွိ ၾက ေပ ကုန္ေသာ ဘုရား တရား သံဃာ ရတနာ သံုးပါး သရဏံဂံုသံုး ပါး တို႔ ကို ၾကည္ ညိဳ ေလး ျမတ္ ၾက ေပ ကုန္ေသာအ လံုး စံု ေသာ သမၼာ ေဒဝ နတ္ ေကာင္း နတ္ ျမတ္ တို႔သည္ ၎ .. သာ သ နာ ေတာ္ ေစာင့္ နတ္ ေကာင္း နတ္ျမတ္ နတ္ ေဒ ဝါ အ ေပါင္း တို႔ သည္ ၎ လ်ငိ ျမန္ စြာႂကြ ေရာက္ လာ ၾက ၍ နတ္ မင္း ႀကီး မ်ား ပိုင္ သ ေသာပီယ သိဒၶိ အပြင့္ ဓာတ္မ်ား ဓန သိဒၶိ အပြင့္ ဓာတ္ မ်ားေဇယ် သိဒၶိ အပြင့္ ဓာတ္ မ်ား ျဖင့္ အကၽြ္ႏုပ္ တို႔ အားအ ထူး ကူ ညီ ေစာင္မ ၾကည့္ ရႈ ေစာင့္ ေရွာက္ ေတာ္ မူ ၾက ပါ ေစ ကုန္ သ တည္း ။

(က) ဘုန္းေတာ္အနႏၲ ကံေတာ္အနႏၲ ဉာဏ္ေတာ္အနႏၲ တန္ ခိုး ေတာ္ အ နႏၲ တို႔ ႏွင့္ ျပည့္ စံု သည္ျဖစ္ ၍ ကမ႓ာ ေျမ မိုး ျဖန္းျဖန္း မိုး ျဖန္းျဖန္း က်ိဴး မွတန္ ခိုးေတာ္ အနႏၲ ႏွင့္ ျပည့္ စံု ေတာ္ မူ ေသာတစ္ ေသာင္း ႏွစ္ ေထာင္ နစ္ က်ိတ္ ရွစ္ဆူ ကုန္ေသာ ဗုဒၶ ျမတ္စြာ ဘု ရား ရွင္ အေပါင္း တို႔ သည္ ဤ လူ႔ ျပည္ ဤ ေလာ က ၌ ထင္ ရွား ဧ ကန္ ပြင့္ ေတာ္ မူ ၾကေလ ကုန္ ၿပီ ။ထို တစ္ ေသာင္း ႏွစ္ ေထာင္ ႏွစ္ က်ိတ္ဆူ ကုန္ေသာ ဗုဒၶ ျမတ္ စြာ ဘု ရား ရွင္ အ ေပါင္း တို႔ သည္ …..

(ခ) ဒုကၡသစၥာ သ မု ဒ ယ သစၥာ နိ ေရာ ဓ သစၥာ မဂၢသ စၥာ ဟု႔ ဆို အပ္ ေသာ ေလး ပါး ေသာ သစၥာေတာ္ တို႔ ကို ကိုယ္ ေတာ္ တိုုင္ သိ ျမင္ ေတာ္ မူၾက ေလ ကုန္ ၿပီ ။

(ဂ) ေဘး အ မ်ိဴး မ်ိဴး ရန္ အသြယ္ သြယ္ အႏၲရာယ္ အေပါင္း ေရာ ဂါ အ ေပါင္း အ နာ အေပါင္း တို႔ မွ လ်င္ျမန္ စြာ လြတ္ ေျမာက္ ေတာ္ မူ ၾက ေလ ကုန္ ၿပီ ။

(ဃ) သံ သ ရာ တည္း ဟူ ေသာ ဝ႗္ ဆင္း ရဲ ဝ႗္ ဒုကၡအ ျဖာ ျဖာ တို႔ မွ လ်င္ ျမန္စြာ ကၽြတ္ လြတ္ ထြက္ေျမာက္ ၾက ကုန္ ေလ ၿပီ ။

(င) အရဟံ အ စ ဘဂဝါ အဆံုး (၉) ပါး ေသာ ဂုဏ္ေတာ္ အေပါင္း တို႔ႏွင့္ လည္း ျပည့္ စံု ေတာ္ မူၾက ေလ ၿပီ ။

(စ) ပုေဗၺနိဝါသ ဉာဏ္ ၊ ဒိ ဗၺစကၡ ဉာဏ္ ၊ အာသဝကၡယဉာဏ္ သဗၺညဳတ ဉာဏ္ေတာ္ တည္း ဟူ ေသာဉာဏ္ ေတာ္ အ ေပါင္း ႏွင့္ လည္း ျပည့္စံု ေတာ္ မူၾက ေလ ၿပီ ။

(ဂ) မဂ္ ေလး ပါး ဖိုရ္ ေလး ပါး အသခၤတ ဓာတ္ ျမတ္ေသာ နိဗၺာန္ ေရႊျပည္ ျမတ္ သို႔ လည္း ဝင္ စံ ေတာ္မူ ၾက ေလ ကုန္ ၿပီ ။

ဤ သစၥာ မွန္ ကန္ ပါ က ဤ မွန္ ကန္ ေသာ သစၥာ စကား ေၾကာင့္ သစၥာ ၏ တန္ခိုး ေတ ေဇာ္ အာ ႏု႔ ေဘာ္ေၾကာင့္ ဘုရား တပည့္ေတာ္ / တပည့္ ေတာ္ မ ေဆာင္ရြက္ လုပ္ ကိုင္ ေန ေသာ စီး ပြား ေရး အလုပ္ အကိုင္မ်ား အ ေရာင္း အ ဝယ္ အ လုပ္ အ ကိုင္ မ်ား ဝင္ ေငြလာဘ္ လာ ဘ မ်ား အ လုပ္ အကိုင္ အ ၾကံ အ စည္မ်ား တို႔ သည္ လ်င္ ျမန္ စြာ တိုး တက္ စည္ ကား လာၾက ပါ ေစ သ တည္း ။ တစ္ ေန႔ တစ္ ျခား ဒီ ေရ အ လားကဲ့ သို႔ စည္ စည္ ကား ကား တိုး တက္ ဝင္ ေရာက္ လာၾက ပါ ေစ ကုန္ သ တည္း ။တစ္ ေန႔ တစ္ ျခား တက္ ေနအ လား ကဲ့ သို႔ စီး ပြား ဥစၥာ ရ တနာ မ်ား ဝင္ လာ မ စဲတ သဲ သဲ ေရာက္ ရွိ လာ ၾက ပါ ေစ ကုန္ သ တည္း ။ဤ ယ ခု႔ ဆို ခဲ့ ေသာ မွန္ ကန္ ေသာ သစၥာ စ ကားေၾကာင့္ ၎ ဆို အပ္ ခဲ့ ၿပီး ေသာ (၁၂၀၂၈)ဆူ ကုန္ ေသာ ဗုဒၶ ျမတ္ စြာ ဘုရား တို႔ ၏တန္ ခိုး ေတ ေဇာ္ အာ ႏု႔ ေဘာ္ ေၾကာင့္အ ေရွ႕ေန ထြက္ အေနာက္ ေန ဝင္ ေတာင္ မွာ တံငါကြန္ နကၡတ္ ေျမာက္ မွာ ဓူ ဝံ ၾကယ္ ေအာက္ မွာ အဝီ စိ အ ထက္ မွာ အကနိ႒ ျဗဟၼာ ဘံု ဤ အေတာ အတြင္းတည္ ရွိ ေန ထိုင္ ေစာင့္ ၾကတ္ လ်က္ ရွိ ၾက ေပ ကုန္ေသာ ဘုရား တရား သံဃာ ရတနာ သံုးပါး သရဏံဂံု သံုး ပါး တို႔ ကို ၾကည္ ညိဳ ေလး ျမတ္ ၾက ေပ ကုန္ေသာအ လံုး စံု ေသာ သမၼာ ေဒဝ နတ္ ေကာင္း နတ္ ျမတ္ တို႔သည္ ၎ .. သာ သ နာ ေတာ္ ေစာင့္ နတ္ ေကာင္း နတ္ျမတ္ နတ္ ေဒ ဝါ အ ေပါင္း တို႔ သည္ ၎ လ်ငိ ျမန္ စြာႂကြ ေရာက္ လာ ၾက ၍ နတ္ မင္း ႀကီး မ်ား ပိုင္ သ ေသာပီယ သိဒၶိ အပြင့္ ဓာတ္မ်ား ဓန သိဒၶိ အပြင့္ ဓာတ္ မ်ားေဇယ် သိဒၶိ အပြင့္ ဓာတ္ မ်ား ျဖင့္ အကၽြ္ႏုပ္ တို႔ အားအ ထူး ကူ ညီ ေစာင္မ ၾကည့္ ရႈ ေစာင့္ ေရွာက္ ေတာ္မူ ၾက ပါ ေစ ကုန္ သ တည္း ။

(က) ဘုန္းေတာ္အနႏၲ ကံေတာ္အနႏၲ ဉာဏ္ေတာ္အနႏၲ တန္ ခိုး ေတာ္ အ နႏၲ တို႔ ႏွင့္ ျပည့္ စံု သည္ျဖစ္ ၍ ကမ႓ာ ေျမ မိုး ျဖန္းျဖန္း မိုး ျဖန္းျဖန္း က်ိဴး မွတန္ ခိုးေတာ္ အနႏၲ ႏွင့္ ျပည့္ စံု ေတာ္ မူ ေသာတစ္ ေသာင္း ႏွစ္ ေထာင္ နစ္ က်ိတ္ ရွစ္ဆူ ကုန္ေသာ ဗုဒၶ ျမတ္စြာ ဘု ရား ရွင္ အေပါင္း တို႔ သည္ဤ လူ႔ ျပည္ ဤ ေလာ က ၌ထင္ ရွား ဧ ကန္ ပြင့္ ေတာ္ မူ ၾကေလ ကုန္ ၿပီ ။ထို တစ္ ေသာင္း ႏွစ္ ေထာင္ ႏွစ္ က်ိတ္ဆူ ကုန္ေသာ ဗုဒၶ ျမတ္ စြာ ဘု ရား ရွင္အ ေပါင္း တို႔ သည္ …..

(ခ) ဒုကၡသစၥာ သ မု ဒ ယ သစၥာ နိ ေရာ ဓ သစၥာ မဂၢသ စၥာ ဟု႔ ဆို အပ္ ေသာ ေလး ပါး ေသာ သစၥာေတာ္ တို႔ ကို ကိုယ္ ေတာ္ တိုုင္ သိ ျမင္ ေတာ္ မူၾက ေလ ကုန္ ၿပီ ။

(ဂ) ေဘး အ မ်ိဴး မ်ိဴး ရန္ အသြယ္ သြယ္ အႏၲရာယ္ အေပါင္း ေရာ ဂါ အ ေပါင္း အ နာ အေပါင္း တို႔ မွ လ်င္ျမန္ စြာ လြတ္ ေျမာက္ ေတာ္ မူ ၾက ေလ ကုန္ ၿပီ ။

(ဃ) သံ သ ရာ တည္း ဟူ ေသာ ဝ႗္ ဆင္း ရဲ ဝ႗္ ဒုကၡအ ျဖာ ျဖာ တို႔ မွ လ်င္ ျမန္စြာ ကၽြတ္ လြတ္ ထြက္ေျမာက္ ၾက ကုန္ ေလ ၿပီ ။

(င) အရဟံ အ စ ဘဂဝါ အဆံုး (၉) ပါး ေသာ ဂုဏ္ေတာ္ အေပါင္း တို႔ႏွင့္ လည္း ျပည့္ စံု ေတာ္ မူၾက ေလ ၿပီ ။

(စ) ပုေဗၺနိဝါသ ဉာဏ္ ၊ ဒိ ဗၺစကၡ ဉာဏ္ ၊ အာသဝကၡယဉာဏ္ သဗၺညဳတ ဉာဏ္ေတာ္ တည္း ဟူ ေသာဉာဏ္ ေတာ္ အ ေပါင္း ႏွင့္ လည္း ျပည့္စံု ေတာ္ မူၾက ေလ ၿပီ ။

(ဂ) မဂ္ ေလး ပါး ဖိုရ္ ေလး ပါး အသခၤတ ဓာတ္ ျမတ္ေသာ နိဗၺာန္ ေရႊျပည္ ျမတ္ သို႔ လည္း ဝင္ စံ ေတာ္မူ ၾက ေလ ကုန္ ၿပီ ။

ဤ သစၥာ မွန္ ကန္ ပါ က ဤ မွန္ ကန္ ေသာ သစၥာ စကား ေၾကာင့္ သစၥာ ၏ တန္ခိုး ေတ ေဇာ္ အာ ႏု႔ ေဘာ္ေၾကာင့္ ဘုရား တပည့္ေတာ္ / တပည့္ ေတာ္ မ ေဆာင္ရြက္ လုပ္ ကိုင္ ေန ေသာ စီး ပြား ေရး အလုပ္ အကိုင္မ်ား အ ေရာင္း အ ဝယ္ အ လုပ္ အ ကိုင္ မ်ား ဝင္ ေငြလာဘ္ လာ ဘ မ်ား အ လုပ္ အကိုင္ အ ၾကံ အ စည္မ်ား တို႔ သည္ လ်င္ ျမန္ စြာ တိုး တက္ စည္ ကား လာၾက ပါ ေစ သ တည္း ။ တစ္ ေန႔ တစ္ ျခား ဒီ ေရ အ လားကဲ့ သို႔ စည္ စည္ ကား ကား တိုး တက္ ဝင္ ေရာက္ လာၾက ပါ ေစ ကုန္ သ တည္း ။တစ္ ေန႔ တစ္ ျခား တက္ ေနအ လား ကဲ့ သို႔ စီး ပြား ဥစၥာ ရ တနာ မ်ား ဝင္ လာ မ စဲတ သဲ သဲ ေရာက္ ရွိ လာ ၾက ပါ ေစ ကုန္ သ တည္း ။ဤ ယ ခု႔ ဆို ခဲ့ ေသာ မွန္ ကန္ ေသာ သစၥာ စ ကားေၾကာင့္ ၎ ဆို အပ္ ခဲ့ ၿပီး ေသာ (၁၂၀၂၈)ဆူ ကုန္ ေသာ ဗုဒၶ ျမတ္ စြာ ဘုရား တို႔ ၏တန္ ခိုး ေတ ေဇာ္ အာ ႏု႔ ေဘာ္ ေၾကာင့္အ ေရွ႕ေန ထြက္ အေနာက္ ေန ဝင္ ေတာင္ မွာ တံငါကြန္ နကၡတ္ ေျမာက္ မွာ ဓူ ဝံ ၾကယ္ ေအာက္ မွာ အဝီ စိအ ထက္ မွာ အကနိ႒ ျဗဟၼာ ဘံု ဤ အေတာ အတြင္းတည္ ရွိ ေန ထိုင္ ေစာင့္ ၾကတ္ လ်က္ ရွိ ၾက ေပ ကုန္ေသာ ဘုရား တရား သံဃာ ရတနာ သံုးပါး သရဏံဂံုသံုး ပါး တို႔ ကို ၾကည္ ညိဳ ေလး ျမတ္ ၾက ေပ ကုန္ေသာအ လံုး စံု ေသာ သမၼာ ေဒဝ နတ္ ေကာင္း နတ္ ျမတ္ တို႔သည္ ၎ .. သာ သ နာ ေတာ္ ေစာင့္ နတ္ ေကာင္း နတ္ျမတ္ နတ္ ေဒ ဝါ အ ေပါင္း တို႔ သည္ ၎ လ်ငိ ျမန္ စြာႂကြ ေရာက္ လာ ၾက ၍ နတ္ မင္း ႀကီး မ်ား ပိုင္ သ ေသာပီယ သိဒၶိ အပြင့္ ဓာတ္မ်ား ဓန သိဒၶိ အပြင့္ ဓာတ္ မ်ားေဇယ် သိဒၶိ အပြင့္ ဓာတ္ မ်ား ျဖင့္ အကၽြ္ႏုပ္ တို႔ အား
အ ထူး ကူ ညီ ေစာင္မ ၾကည့္ ရႈ ေစာင့္ ေရွာက္ ေတာ္မူ ၾက ပါ ေစ ကုန္ သ တည္း ။

(က) ဘုန္းေတာ္အနႏၲ ကံေတာ္အနႏၲ ဉာဏ္ေတာ္အနႏၲ တန္ ခိုး ေတာ္ အ နႏၲ တို႔ ႏွင့္ ျပည့္ စံု သည္ျဖစ္ ၍ ကမ႓ာ ေျမ မိုး ျဖန္းျဖန္း မိုး ျဖန္းျဖန္း က်ိဴး မွတန္ ခိုးေတာ္ အနႏၲ ႏွင့္ ျပည့္ စံု ေတာ္ မူ ေသာ(၅၁၂၀၂၈)ဆူ ကုန္ ေသာ ဗုဒၶ ျမတ္စြာဘု ရား ရွင္ အေပါင္း တို႔ သည္ဤ လူ႔ ျပည္ ဤ ေလာ က ၌ထင္ ရွား ဧ ကန္ ပြင့္ ေတာ္ မူ ၾကေလ ကုန္ ၿပီ ။ထို တစ္ ေသာင္း ႏွစ္ ေထာင္ ႏွစ္ က်ိတ္ဆူ ကုန္ေသာ ဗုဒၶ ျမတ္ စြာ ဘု ရား ရွင္အ ေပါင္း တို႔ သည္ …..

(ခ) ဒုကၡသစၥာ သ မု ဒ ယ သစၥာ နိ ေရာ ဓ သစၥာ မဂၢသ စၥာ ဟု႔ ဆို အပ္ ေသာ ေလး ပါး ေသာ သစၥာေတာ္ တို႔ ကို ကိုယ္ ေတာ္ တိုုင္ သိ ျမင္ ေတာ္ မူၾက ေလ ကုန္ ၿပီ ။

(ဂ) ေဘး အ မ်ိဴး မ်ိဴး ရန္ အသြယ္ သြယ္ အႏၲရာယ္ အေပါင္း ေရာ ဂါ အ ေပါင္း အ နာ အေပါင္း တို႔ မွ လ်င္ျမန္ စြာ လြတ္ ေျမာက္ ေတာ္ မူ ၾက ေလ ကုန္ ၿပီ ။

(ဃ) သံ သ ရာ တည္း ဟူ ေသာ ဝ႗္ ဆင္း ရဲ ဝ႗္ ဒုကၡအ ျဖာ ျဖာ တို႔ မွ လ်င္ ျမန္စြာ ကၽြတ္ လြတ္ ထြက္ေျမာက္ ၾက ကုန္ ေလ ၿပီ ။

(င) အရဟံ အ စ ဘဂဝါ အဆံုး (၉) ပါး ေသာ ဂုဏ္ေတာ္ အေပါင္း တို႔ႏွင့္ လည္း ျပည့္ စံု ေတာ္ မူၾက ေလ ၿပီ ။

(စ) ပုေဗၺနိဝါသ ဉာဏ္ ၊ ဒိ ဗၺစကၡ ဉာဏ္ ၊ အာသဝကၡယဉာဏ္ သဗၺညဳတ ဉာဏ္ေတာ္ တည္း ဟူ ေသာဉာဏ္ ေတာ္ အ ေပါင္း ႏွင့္ လည္း ျပည့္စံု ေတာ္ မူၾက ေလ ၿပီ ။

(ဂ) မဂ္ ေလး ပါး ဖိုရ္ ေလး ပါး အသခၤတ ဓာတ္ ျမတ္ေသာ နိဗၺာန္ ေရႊျပည္ ျမတ္ သို႔ လည္း ဝင္ စံ ေတာ္မူ ၾက ေလ ကုန္ ၿပီ ။

ဤ သစၥာ မွန္ ကန္ ပါ က ဤ မွန္ ကန္ ေသာ သစၥာ စကား ေၾကာင့္ သစၥာ ၏ တန္ခိုး ေတ ေဇာ္ အာ ႏု႔ ေဘာ္ေၾကာင့္ ဘုရား တပည့္ေတာ္ / တပည့္ ေတာ္ မ ေဆာင္ရြက္ လုပ္ ကိုင္ ေန ေသာ စီး ပြား ေရး အလုပ္ အကိုင္မ်ား အ ေရာင္း အ ဝယ္ အ လုပ္ အ ကိုင္ မ်ား ဝင္ ေငြလာဘ္ လာ ဘ မ်ား အ လုပ္ အကိုင္ အ ၾကံ အ စည္မ်ား တို႔ သည္ လ်င္ ျမန္ စြာ တိုး တက္ စည္ ကား လာၾက ပါ ေစ သ တည္း ။ တစ္ ေန႔ တစ္ ျခား ဒီ ေရ အ လားကဲ့ သို႔ စည္ စည္ ကား ကား တိုး တက္ ဝင္ ေရာက္ လာၾက ပါ ေစ ကုန္ သ တည္း ။တစ္ ေန႔ တစ္ ျခား တက္ ေနအ လား ကဲ့ သို႔ စီး ပြား ဥစၥာ ရ တနာ မ်ား ဝင္ လာ မ စဲတ သဲ သဲ ေရာက္ ရွိ လာ ၾက ပါ ေစ ကုန္ သ တည္း ။ဤ ယ ခု႔ ဆို ခဲ့ ေသာ မွန္ ကန္ ေသာ သစၥာ စ ကားေၾကာင့္ ၎ ဆို အပ္ ခဲ့ ၿပီး ေသာ (၅၁၂၀၂၈)ဆူ ကုန္ ေသာ ဗုဒၶ ျမတ္ စြာ ဘုရား တို႔ ၏တန္ ခိုး ေတ ေဇာ္ အာ ႏု႔ ေဘာ္ ေၾကာင့္အ ေရွ႕ေန ထြက္ အေနာက္ ေန ဝင္ ေတာင္ မွာ တံငါကြန္ နကၡတ္ ေျမာက္ မွာ ဓူ ဝံ ၾကယ္ ေအာက္ မွာ အဝီ စိ အ ထက္ မွာ အကနိ႒ ျဗဟၼာ ဘံု ဤ အေတာ အတြင္းတည္ ရွိ ေန ထိုင္ ေစာင့္ ၾကတ္ လ်က္ ရွိ ၾက ေပ ကုန္ေသာ ဘုရား တရား သံဃာ ရတနာ သံုးပါး သရဏံဂံုသံုး ပါး တို႔ ကို ၾကည္ ညိဳ ေလး ျမတ္ ၾက ေပ ကုန္ေသာအ လံုး စံု ေသာ သမၼာ ေဒဝ နတ္ ေကာင္း နတ္ ျမတ္ တို႔သည္ ၎ .. သာ သ နာ ေတာ္ ေစာင့္ နတ္ ေကာင္း နတ္ျမတ္ နတ္ ေဒ ဝါ အ ေပါင္း တို႔ သည္ ၎ လ်ငိ ျမန္ စြာႂကြ ေရာက္ လာ ၾက ၍ နတ္ မင္း ႀကီး မ်ား ပိုင္ သ ေသာ ပီယ သိဒၶိ အပြင့္ ဓာတ္မ်ား ဓန သိဒၶိ အပြင့္ ဓာတ္ မ်ားေဇယ် သိဒၶိ အပြင့္ ဓာတ္ မ်ား ျဖင့္ အကၽြ္ႏုပ္ တို႔ အားအ ထူး ကူ ညီ ေစာင္မ ၾကည့္ ရႈ ေစာင့္ ေရွာက္ ေတာ္မူ ၾက ပါ ေစ ကုန္ သ တည္း ။

မွတ္ ခ်က္ …. အ ေရာင္း အ ဝယ္ စီး ပြား ေရး ကိစၥ မ်ားေငြ ေရး ေၾကး ေရး ကိစၥ မ်ား ေဘး ၾကတ္ နံ ၾကတ္ အခက္ အခဲ မ်ား အ ဖု႔ အ ထစ္ မ်ား ႏွင့္ ရင္ ဆိုင္ ေန ရေသာ္ သူရႆတီ နတ္ သမီး အား ကန္ ေတာ့ ပြဲဒါ န ပြဲ (၁) ပြဲ ေပး ၍ ေဆာင္ ရြက္ လုပ္ ကိုင္ ပါ လွ်င္ထူး ထူး ျခား ျခား အ ဆင္ ေျပ ေအာင္ ျမင္ လာ ပါလိမ့္ မည္ ။ ေငြ ေရး ေၾကး ေရး ကိစၥ အေရာင္း အဝယ္ကိ စၥ အ ေႂကြး ကိ စၥ ရ လို မႈ့ ကိစၥ ေအာင္ ျမင္ လို မႈ႕ကိ စၥ မ်ား အ ဆင္ ေျပ လာ ပါ လိမ့္ မည္ ။

ၿပီးစီးပါက ပင့္ဖိတ္ၾကားထားေသာ နတ္မ်ားအား၎သတၱဝါ မ်ား အား၎ သူေတာ္ေကာင္းအရိယာမ်ားအား ၎ အမွ်ေပးေဝရာ၏ ။

အမွ်ေပးေဝၿပီးေနာက္ မိမိ တက္ႏိုင္သ၍ ေမတၱာပို႔ေပးပါ။ လိုအပ္ေသာ အလိုရွိေသာကိစၥ အေၾကာင္းအရာအတြက္ ဆု႔ေတာင္းပါ ။ဤ အခ်က္ မ်ားႏွင့္ညီၫြတ္ေအာင္ က်င့္ေဆာင္ပါလွ်င္ သမၺဳေဒၶ ဂါထာ၏ အစြမ္းသတၱိ ဝင္လာပါေတာ့သည္။ ဂါထာ အစြမ္းထက္ျမတ္လာေတာ့၏ ။ မိမိေဆာင္ရြက္တိုင္း အက်ိဴးေပးေနေတာ့သည္ ။ ေန႔စဥ္ က်င့္ေဆာင္ပါလွ်င္ ၾသဇာအာဏာႀကီးလာပါသည္။ ေျပာတိုင္း ဆိုတိုင္း လုပ္တိုင္း ၾကံစည္တိုင္း ေအာင္ျမင္လာပါေတာ့သည္။ ေဘးရန္အႏၲရာယ္ကင္းေဝး ပေပ်ာက္ရသည္။ မေကာင္းေသာအမဂၤလာမွန္သမွ် ကင္းေဝးပေပ်ာက္ရ၏ ။ နာနာဘာဝ ဝိနာဘာဝ အဝ႐ုဒၶက နတ္ဆိုး ဘီလူးဆိုးမွန္သမွ်ကို ႏိုင္နင္းေတာ့သည္။ အနာေရာဂါ အမ်ိဴးမ်ိဴး ကင္ဆာေရာဂါအမ်ိဴးမ်ိဴးေပ်ာက္ကင္း ေစႏိုင္သည္။

ဤ သ္ု႔က်င့္ေဆာင္လာခဲ့ေသာ ပုဂၢိဳလ္သည္ သမၺဳေဒၶဂါထာေတာ္၏ စြမ္းအားသတၱိ ဝင္ေရာက္လာမႈ႕ေၾကာင့္ဂါထာစြမ္းအားတက္လာေသာေၾကာင့္ ေရကို ကိုင္၍သမၺဳေဒၶ ဂါထာေတာ္ကို ရြတ္လွ်င္ေရဆူလာသည္။သံပုရာရည္ ေရွာက္ရည္ တို႔ကို ကိုင္၍ ရြတ္ဖတ္ လွ်င္အခ်ဥ္ဓာတ္ေပ်ာက္၍ အခ်ိဴဓာတ္ျဖစ္ လာႏိုင္ေတာ့၏ ။

ဤ သစၥာ ေတာ္ ခံ ဂါ ထာ ႀကီး ႏွင့္ ပက္သတ္လာ လွ်င္ဉာဏ္ ရွိ သလို အသံုး ခ် ႏိုင္ ပါ သည္။စီ ရင္ ဆံုး ျဖတ္ ႏိုင္ ပါ သည္။ဤ ျပဆို ခဲ့ေသာနည္း ကို ယူ ၍ မိမိတို အ လို ရွိရာမိမိ တို႔ ျဖစ္ခ်င္ ရာကိစၥ အလိုရွိ ရာ ကို ထည့္ သြင္း ဆု႔ေတာင္း ႏိုင္ ပါ သည္။

Credit- ေဝမ်ွ ကုသိုလ္ ယွဥ္ကာယူ ႏွင္႕ ျပည္႕ဝေစေသာ အစီအရင္မ်ား

%d bloggers like this: