ဆရာစံဇာဏီဘုိရဲ ့အခ်စ္ေဗဒင္ေဟာစာတမ္းမ်ား

0
110

RIES  မိႆရာသီ (မတ္၂၁  မွ  ဧၿပီ၂၀)

အခ်စ္သစ္တို႔ပြင့္ဖူးရာသို႔ဦးတည္ေနသည္။ ေၾကကြဲရေသာ ေန႔ရက္မ်ားကိုေက်ာ္လႊား၍ ေပ်ာ္ရႊင္ခ်မ္းေျမ့ရေသာ ဘဝအ ေနအထားသို႔ ဦးတည္ေနသည္။ ပ်ိဳမ်စ္သစ္လြင္သည့္ အ ခ်စ္စစ္သည္ သင့္ႏွလံုးသားထဲမွေပၚထြက္ကာ တူညီသည့္ တံု႔ျပန္မႈအမွန္ကို ေပးႏိုင္သည့္ခ်စ္သူႏွင့္ဆံုစည္း ေမတၲာမွ် ရမည့္ကာလသို႔ေရာက္ရွိမည္။ စြန္႔ပစ္ခဲ့ေသာ ခ်စ္သူ ေဟာင္းက မစားရသည့္အမဲ သဲႏွင့္ပတ္မည္ဟူေသာ အႀကံ ဆိုးျဖင့္ အမ်ိဳးမ်ိဳးစိတ္အေႏွာင့္အယွက္ေပးလိမ့္မည္။ မည္မွ် အ ေႏွာင့္အယွက္ရွိေစ၊ ခ်စ္သူသစ္ႏွင့္ မိမိႏွစ္ဦးအၾကား ေႏွာင္ဖြဲ႕မႈသံေယာဇဥ္အား ပ်က္စီးႏိုင္စြမ္းမရွိသလိုျဖစ္မည္။ ခ်စ္သူမရွိသူမ်ားခ်စ္သူရမည္။ ခ်စ္သူရွိၿပီးသူမ်ား ထပ္ဆင့္ ခ်စ္သူရရွိမည္။ ယၾတာ-သစၥပန္းတစ္ခက္ကိုေျြကပန္းအိုးတြင္ထိုးၿပီးအျမင့္တစ္ေနရာတြင္ထားကာ လိုရာဆႏၵျပဳပါ။….

TAURUS ၿပိႆရာသီ ( ဧၿပီ၂၁ မွ ေမ၂၁)

ေမတၲာေရးတြင္အနည္းငယ္အညံ့ရွိသည္။ သံေယာဇဥ္မ ထားသင့္သူမ်ားအား၊ သံေယာဇဥ္ထားျခင္း၊ အခ်စ္မွား၊ ဆံုး ျဖတ္ခ်က္မွားျခင္းမ်ားျဖစ္တက္သည္။ စိတ္ကစားျခင္း၊ စိတ္ ပ်ံ႕လြင့္ျခင္းမွစ၍ အခ်စ္မွားျခင္းႀကံဳမည္။ ခ်စ္သူအေပၚအရြဲ႕ တိုက္ျခင္းမျပဳသင့္။ အမည္အတြင္း (စ၊ ဆ၊ ဇ၊ ယ၊ လ၊ ဝ )ပါ သူမ်ားႏွင့္ ေမတၲာမွ်ေနသူမ်ား စိတ္ကသိကေအာက္ ျဖစ္ရမည္။ ၄င္းတို႔ေၾကာင့္ မိမိဘဝတိုးတက္မႈ ထိခိုက္ႏိုင္ သည္။ အျပန္အလွန္မာနထားျခင္း၊ ပဋိပကၡအသြင္ေဆာင္ ျခင္းမ်ားေလွ်ာ့ၿပီး ေအးခ်မ္းေသာ ေမတၲာျဖင့္ ဘဝအတြက္ စစ္မွန္ေသာ အေဖာ္မြန္ကိုေရြးခ်ယ္ႏိုင္မည္။ ေဘးစကား၊ ေသြးသားအေႏွာင့္အယွက္မ်ားႀကံဳတက္ေပရာ၊ တစ္ဦးႏွင့္ တစ္ဦးနားလည္မႈရွိေအာင္ေနထိုင္ရမည္။

ယၾတာ-သစ္သီး ၉မ်ိဳး မၾကာခဏ ကပ္လွဴေပးပါ။
GEMINI ေမထုန္ရာသီ(ေမ၂၂  မွ ဇြန္၂၁)

အခ်စ္အေပၚတန္ဖိုးထားတက္သည္။ ေလးနက္စြာခံစား မည္။ သဲသဲလႈပ္ခ်စ္တက္သည္။ ယခုကာလအတြင္း အခ်စ္ ေရးကံေကာင္းေနမည္။ မွန္ကန္ေသာဖူးစာဖက္ကို ဆံုေတြ႕ ႏိုင္မည္။ ခ်စ္သူဘဝ ေရာက္ရွိၿပီးကာလမွ ေလာကဓံအမ်ိဳး မ်ိဳးေၾကာင့္ ေဝးကြာသြားေသာခ်စ္သူႏွင္ ့ျပန္လည္ဆံုစည္း မည္။  အထူးစန္းပြင့္ေနမည္။ အခ်စ္ေရးတြင္ျဖစ္ေပၚေနေသာ ပဋိပကၡမ်ားလြတ္ကင္းသြားမည္။ လူခ်စ္လူခင္ေပါမ်ားမည္။ မိမိအေပၚ နားလည္မႈအျပည့္ရွိသူမ်ားႏွင့္ေတြ႕မည္။ မဂၤလာ ကိစၥမ်ားပါဝင္ပတ္သက္ရမည္။ မ်က္ႏွာသြယ္သြယ္ ႏွာတံ ေပၚၿပီး ညာဘက္အထက္တြင္ သြားစြယ္၊ သြားတက္ရွိေသာ သူႏွင့္ ဆံုစည္းတက္သည္။ ယၾတာ-ေရႊေရာင္ဇီးကြက္ ေမာင္ႏွံစံုအရုပ္ကိုဝယ္ၿပီး မိမိအိပ္စက္ေသာေနရာ၏ေခါင္း ရင္းဘက္တြင္ခ်ိတ္ဆြဲထားပါ။
CANCER ကရကဋ္ရာသီ(ဇြန္ ၂၂ မွ ဇူလိုင္ ၂၂ ၾကား)

အခ်စ္ေရးတြင္အနည္းငယ္အညံ့ရွိမည္။ ခ်စ္သူ၏စိမ္းကား ရက္စက္မႈကိုခံရတက္သည္။ ႏွစ္ဦးအၾကားတတိယလူ ေပၚ ထြန္းတက္သည္။ ဖ်က္စီး၊ ေႏွာက္ယွက္သူမ်ားရွိမည္။ ပတ္ ဝန္းက်င္ပဋိပကၡမ်ားရွိမည္။ လြဲမွားေသာခံစားခ်က္ေၾကာင့္ စိတ္ေသာကျဖစ္ရမည္။ ေပးဆပ္ေသာေမတၲာအေပၚ အခြင့္ အေရးယူၿပီးႏိုင္လိုမင္းထက္ ဆက္ဆံေသာသူမ်ားႏွင့္ ႀကံဳ မည္။ အတိတ္က ကိုယ့္အေပၚဒုကၡေပးေသာသူအား ျပန္ လည္လက္ခံမိတာေၾကာင့္ စိတ္ေသာကႀကံဳရမည္။ ခ်စ္သူ ၏ဆက္ဆံမႈ စိမ္းကားေျပာင္းလဲျခင္းႏွင့္ ကိုယ္တိုင္၏ေမတၲာေရးအရႈပ္အေထြးမ်ားေၾကာင့္ စိတ္အေႏွာင့္အယွက္ ရွိမည္။ အိမ္ေထာင္သည္မ်ား ခိုက္ရန္ျဖစ္ပြားက ေသြးထြက္ သံယိုအထိႀကံဳတက္သည္။ သတိရွိပါ။ ယၾတာ-ကႏုကမာ ႏွင့္ျပဳလုပ္ထားေသာ အလွျပင္ပစၥည္းမ်ားအား မိမိပတ္ဝန္း က်င္တြင္ထားရွိပါ။


LEO သိဟ္ရာသီ (ဇူလိုင္၂၃ မွ ဩဂုတ္၂၃)

အခ်စ္သစ္မ်ားေပၚထြန္းမည္။ အတိတ္ကာလက မိမိအေပၚ စိမ္းကားစြန္႔ခြာသြားသူမ်ားႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္မိတက္သည္။ စစ္ မွန္ေသာအခ်စ္ႏွင့္ တည္ၿငိမ္ေသာအေျခအေနကို ဖန္တီး ႏိုင္မည္။ ကို္ယ့္အေပၚ အနစ္နာခံေသာသူႏွင့္ေတြ႕မည္။ ေပါ့ ေပါ့တန္တန္သေဘာထား၍ အခ်စ္သံေယာဇဥ္ေႏွာင္ဖြဲ႕ရာမွ ေလးနက္ေသာအခ်စ္အသြင္ေပၚမည္။ ေရြးရခက္ေအာင္ တစ္ခုထက္ပိုေသာ စန္းပြင့္မႈမ်ား ေပၚထြန္းမည္။ ႏွလံုးသား ေရးရာကိစၥမ်ားအား ဦးစားေပးျခင္းမရွိလင့္ကစား ယခု ကာလအတြင္းနက္နဲ၍ ထူးျခားေသာအခ်စ္ေရးကိစၥေပၚ မည္။ အခ်စ္ကိုဦးစားေပးၿပီး အရာရာကိုဆံုးျဖတ္ေသာ အ ေနအထားႀကံဳမည္။

ယၾတာ-တနဂၤေႏြေန႔တစ္ရက္တြင္ ေျြကပန္းအိုးအတြင္း ႏွင္းဆီအနီတစ္ပြင့္ထိုးစိုက္၍ အျမင့္တြင္တင္ပါ။
VIRGO ကန္ရာသီ (ဩဂုတ္၂၄  မွ စက္တင္ဘာ၂၂)

အခ်စ္ေရးကံေကာင္းသည္။ စိတ္ခ်မ္းေျမ့စရာမ်ားရွိမည္။ ခ်စ္သူႏွင့္မိမိအၾကားျဖစ္ေပၚေနေသာအထင္လြဲမႈမ်ားကို ေျဖရွင္းႏိုင္မည္။ ကြဲကြာေနေသာသူမ်ားႏွင့္ ျပန္လည္ဆံု စည္းမည္။ စန္းပြင့္ျခင္း၊ လူခ်စ္လူခင္ေပါျခင္းႏွင့္ အခ်စ္ေရး၊ ေမတၲာေရးရာအျဖာျဖာတြင္ အဆင္ေျပေအးခ်မ္းမည္။ ၅၂၈ ပံုမွန္ေမတၲာမွသည္ ၁၅၀ဝ ေမတၲာသို႔ ေျပာင္းလဲျခင္းရွိ မည္။ ဘဝတစ္သက္တာအတြက္လက္တြဲႏိုင္ေသာ ဖူးစာ ဖက္ကို ဆံုစည္းႏိုင္မည္။ အခ်စ္ေရးကံေခခဲ့ဖူးေသာသူမ်ား အခ်စ္ကံသစ္ေပၚထြန္းမည္။ အမည္အတြင္း (အ၊ ဥ၊ ပ၊ ဖ၊ မ)ပါသူမ်ားႏွင့္ေမတၲာမွ်ေနသူမ်ား အခ်စ္ေရးတြင္စိတ္ခ်မ္း ေျမ့ရမည္။

ယၾတာ-ဝါးျဖင့္ျပဳလုပ္ထားေသာ ဘီးျဖင့္ ေျမာက္အရပ္ မ်က္ႏွာမူ၍ဖီးျခင္းျဖင့္ မ်က္ႏွာပြင့္လန္းမည္။
LIBRA တူရာသီ  (စက္တင္ဘာ၂၃  မွ ေအာက္တိုဘာ၂၃)

အခ်စ္မွား၊ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မွားမည္။ သံေယာဇဥ္မထားသင့္ သူကိုသံေယာဇဥ္ထားျခင္း၊ မိဘဝန္းက်င္မွ လက္ခံႏိုင္စြမ္း မရွိေသာသူကို သံေယာဇဥ္ညိတြယ္ရာမွ ျပႆနာျဖစ္တက္ သည္။ ခ်စ္သူမွ အထင္မွား၍စြပ္စြဲေျပာဆိုျခင္းကို ခံရတက္ သည္။ ၾကားစကားကို ယံုစားၿပီး အျပစ္ျမင္၍ ခ်စ္သူ၏ၿငိဳၿငင္ မႈကိုခံရမည္။ ေရရွည္ေပါင္းဖက္ျခင္းငွာ မျဖစ္ႏိုင္သူအေပၚ လိႈက္လိႈက္လွဲလွဲ ခ်စ္ခင္မိျခင္းေၾကာင့္ စိတ္ေသာက ေရာက္ရမည္။ ခ်စ္သူမွတစ္ျခားသူ တစ္ဦးတစ္ေယာက္အ ေပၚ အခ်စ္ေျပာင္းျခင္းေၾကာင့္ အသည္းကြဲျခင္းႀကံဳမည္။ ကိုယ္တိုင္လည္း စိတ္ကစား၍အမွားႀကံဳတက္သည္။

ယၾတာ-သံုးစြဲေနေသာသြားပြတ္တံအေဟာင္းကိုစြန္႔ပစ္၍အသစ္အစားထိုးသံုးစြဲျခင္းျဖင့္ လာဘ္ပြင့္၊ စန္းပြင့္မည္။
SCORPIO ၿဗိစၦာရာသီ (ေအာက္တိုဘာ၂၄ မွႏိုဝင္ဘာ၂၂)

အမည္အတြင္း(သ၊ ဟ)ပါေသာသူမ်ားႏွင့္ေမတၲာမွ် ေနသူ မ်ားအဖို႔ အခ်စ္ေရးအေႏွာင့္အယွက္မ်ားရွိမည္။ အမည္အ တြင္း (စ၊ ဆ၊ ဇ၊ ည)ပါသူမ်ားႏွင့္ ေမတၲာမွ်ေနသူမ်ားအဖို႔ ကိုယ့္အေပၚ အထင္အျမင္လြဲကာ အရြဲ႕တိုက္ျခင္းျပဳလိမ့္ မည္။ စကားအတင္း ေျပာဆိုရႈပ္ေထြးသူမ်ားေၾကာင့္ အထင္ မွားမႈမ်ားေျဖရွင္းရမည္။ နာမည္ပ်က္သိကၡာက်ေအာင္ စြပ္ စြဲတိုက္ခိုက္မႈမ်ားႀကံဳမည္။ အမွန္တစ္ကယ္မဟုတ္ေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို လုပ္ဇာတ္ထြင္၍အိမ္ေထာင္ေရး ႏွင့္ ေမတၲာေရး ဘဝအနာဂတ္ ညႇိဳးႏြမ္းေအာင္ျပဳျခင္းခံရ မည္။ ခ်စ္သူကိုအေၾကာင္းျပဳ၍မိဘ၊ သူငယ္ခ်င္း၊ မိတ္ေဆြ ႏွင့္စကားမ်ားရမည္။ ယၾတာ-ဆံပင္မွအစ ဆင္ယင္ထံုးဖြဲ႕မႈ ပံုစံျပင္ဆင္လိုက္ပါ။ စန္းပြင့္မည္။
SAGITTARIUS ဓႏုရာသီ(ႏိုဝင္ဘာ၂၃ မွ ဒီဇင္ဘာ ၂၁)

အလြန္စန္းပြင့္မည္။ မိမိအေပၚအမွန္တစ္ကယ္တြယ္ တာ ျမတ္ႏိုးေသာ ေမတၲာစိတ္ႏွင့္အျပန္အလွန္ သံေယာဇဥ္ရွိ ေသာ အခ်စ္ေရး၊ ေမတၲာေရးကိစၥမ်ားႀကံဳႏိုင္သည္။ ကိုယ္ တိုင္ကိုယ္က်ဆံုးျဖတ္၍အမွားမရွိပါ။ မိသားစု၊ မိဘဝန္းက်င္ က လိုလားသူကတစ္ဦး၊ ကို္ယ္က ေမတၲာတံု႔ျပန္သူက တစ္ ဦး၊ ထိုႏွစ္ဦးႏွစ္ေယာက္အနက္ တစ္ဦးကိုအၿပီးသတ္ေရြးရ မည္ဆိုက ကိုယ္၏ခ်စ္သူအား ဦးစားေပး၍ေရြးသင့္သည္။ သတိျပဳရန္မွာ စန္းပြင့္မႈလြန္ကဲ၍ တစ္ဦးထက္ပိုေသာ ေမတၲာ ေရးကိစၥမ်ားေပၚေပါက္ႏိုင္သည္။

ယၾတာ-ပင္လယ္ထြက္ပစၥည္း တစ္စံုတစ္ရာအသံုးျပဳ၍ လုပ္ထားေသာ အလွဆင္ပစၥည္းမ်ားအား မိမိအနီးအပါး တြင္ထားရွိပါ။
CAPRICORN မကာရရာသီ (ဒီဇင္ဘာ၂၂  မွ ဇန္နဝါရီ၂၀)

ေမတၲာေရးကံအထူေကာင္းသည္။ အခ်စ္ေရးအညံ့အလံုး ဆံုးကို ေျဖရွင္းအဆင္ေျပမည္။ မိမိအေပၚေကာင္းက်ိဳးျပဳ ေသာသူမ်ားႏွင့္ေတြ႕မည္။ ခ်စ္သူမရွိသူ ခ်စ္သူရမည္။ အ ခ်စ္ေရးတြင္ ႀကံဳေတြ႕ေနေသာ ျပႆနာမ်ားေျပလည္သြား မည္။ အမည္အတြင္း(အ၊ ဥ၊ က၊ ခ၊ င)ပါသူမ်ားႏွင့္ ေမတၲာ မွ်ေနသူမ်ားအဖို႔အရာရာအဆင္ေျပမည္။ အိမ္ေထာင္ေရး အတြက္ဆံုးျဖတ္ရျခင္းမ်ားရွိမည္။ ပ်ိဳရြယ္ေသာသူမ်ားအဖို႔ မူလခ်စ္သူေဟာင္းႏွင့္လမ္းခြဲ၍အခ်စ္သစ္ႏွင့္ေတြ႕မည္။ သူ႕ အခ်စ္သာေသာသူႏွင့္ဆံုစည္းမည္။ နက္နဲေသာအခ်စ္ႏွင့္ စိတ္ခ်မ္းေျမ့စရာမ်ားရွိမည္။ လူပ်ိဳႀကီး၊ အပ်ိဳႀကီးမ်ားအဖို႔ ေစ့စပ္ျခင္း၊ မဂၤလာကိစၥမ်ားေဆာင္ရြက္ရျခင္းမ်ားရွိမည္။

ယၾတာ-အသည္းႏွလံုးပံုကီးခ်ိန္းမ်ားဝယ္ယူအသံုးျပဳပါ။
AQUARIUS ကုမ္ရာသီ (ဇန္နဝါရီ၂၁ မွ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၈)

အခ်စ္ေရးကံေကာင္းမည္။ အခ်စ္ေရးကိစၥမ်ားတြင္ ထူးျခား စြာ အဆင္ေျပမည္။ စိတ္ခ်မ္းေျမ့ရမည္။ ေမတၲာကိုအေျခ တည္၍ ေျပာဆိုမႈေအာင္ျမင္မည္။ ပြင့္လမ္းမႈႏွင့္ ပီယဓါတ္ ရမည္။ ခ်စ္ျခင္းေမတၲာႏွင့္ေကာင္းျခင္းကံမ်ားလႊမ္းမိုးေန သည္။ ႏွလံုးသား၏ရည္မွန္းခ်က္တို႔ျပည့္စံုမည္။ ၿငိမ္းခ်မ္း ေပ်ာ္ရႊင္ဖြယ္ရာမ်ား လႊမ္းမိုးမည္။ ဘဝအေနအထားသစ္ တစ္ခုသို႔ေျပာင္းလဲမည္။ ပတ္ဝန္းက်င္သစ္ႏွင့္ ဆက္ဆံ၍ တစ္သက္တာၿငိမ္းခ်မ္းမည့္ အခ်စ္ေရးကိစၥမ်ား ေပၚထြန္း မည္။ ပဋိပကၡျဖစ္ေနသူမ်ား အဖို႔လည္းေျပာင္းလည္းလာ သည့္ ေမတၲာတံု႔ျပန္မႈအေပၚ အသိအမွတ္ျပဳ၍ေရွ႕ဆက္တိုး ရန္ျဖစ္သည္။ ယၾတာ-သံုးစြဲဝတ္ဆင္ေနသည့္လက္ပတ္ နာရီကို ဘယ္၊ ညာ၊ လႊဲေျပာင္း၍ပတ္လိုက္ပါ။
PISCES မိန္ရာသီ(ေဖေဖာ္ဝါရီ၁၉ မွ မတ္၂၀)

ဘဝအတြက္အေရးပါေသာအခ်စ္ေရးဆံုးျဖတ္ခ်က္ႏွင့္ အိမ္ေထာင္ဖက္ေရြးခ်ယ္မႈကိုေဆာင္ရြက္ႏိုင္သည္။ ကာလ အတန္ၾကာေဝးကြာေနေသာ သူမ်ားႏွင့္လည္း ရုတ္တရက္ ျပန္လည္ ဆံုစည္းမည္။ ေပ်ာ္ရႊင္စိတ္ခ်မ္းေျမ့စရာမ်ား ႀကံဳ မည္။ အမည္အတြင္း(အ၊ ဥ၊ ရ၊ လ၊ ဝ)ပါေသာသူမ်ားႏွင့္ ေမတၲာမွ်ေနသူမ်ားအဖို႔ ထူးျခားစြာ အဆင္ေျပျခင္းႏွင့္ ေမတၲာကံထူးျခားျခင္းကိုႀကံဳေတြ႕မည္။ ေျပာင္းလဲေနေသာ ေရြးခ်ယ္ေသာ ေမတၲာေရးကိစၥမွ ေပ်ာ္ရႊင္ခ်မ္းေျမ့စရာကိစၥ မ်ားရွိမည္။ ေနအိမ္ေနရာ၊ အလုပ္ေနရာသို႔ ေျပာင္းေရြ႕လာ ေသာသူတစ္ဦးႏွင့္ ေမတၲာေရးကိစၥမ်ား ေပၚေပါက္တက္ သည္။  ယၾတာ-အျပာေရာင္မ်က္ႏွာသုတ္ပုဝါကိုသံုးစြဲပါ။
ဖိုးသူေတာ္ (www.phothutaw.com)
Credit: Moda