ျမန္မာႏုိင္ငံ သဘင္ပညာရွင္ အစည္းအရံုး ဥကၠဌအျဖစ္ ထပ္မံေရြးခ်ယ္ခံရတဲ့ ဖိုးခ်စ္

သဘင္ညီလာခံႏွင့္ဗဟိုသဘင္အလုပ္အမႈေဆာင္ေကာ္မတီသစ္ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမာက္ပြဲကို မတ္လ(၁၆) ရက္ေန႕နဲ႕ (၁၇) ရက္ေန႕ ႏွစ္ရက္တိုင္တိုင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ အမ်ိဳးသားကဇာတ္ရံုမွာ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ပါတယ္။

က်င္းပခဲ့ၿပီးေနာက္မွာ ဗဟိုသဘင္ပညာရွင္မ်ားအစည္းအရံုးဥကၠဌေနရာကို အမ်ားဆႏၵအရ ဖိုးခ်စ္ကို ဆက္လက္တာဝန္ထမ္း ေဆာင္ေစခဲ့ တာကိုလည္း ေတြ႕ရပါတယ္။

ဖိုးခ်စ္အေနနဲ႕ ျမန္မာႏိုင္ငံ သဘင္ပညာရွင္မ်ား အစည္းအရံုး ဥကၠဌေနရာကို ဒုတိယအႀကိမ္ဆက္လက္တာဝန္ထမ္းေဆာင္ျဖစ္ခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဖိုးခ်စ္ဟာ သဘင္သားမ်ားရဲ႕ လူမႈေရးက်န္းမာေရး သဘင္ေကာင္းက်ိဳးေရးေတြကို ကိုယ္က်ိဳးမၾကည့္ ႀကိဳးစားခဲ့ တာေၾကာင့္ သဘင္အသိုင္းအဝိုင္းမ်ားရဲ႕ ခ်စ္ခင္မႈသာမက ပရိသတ္မ်ားရဲ႕ ခ်စ္ခင္အားေပးမႈကို ရရွိထားတဲ့ သူလည္း ျဖစ္ပါတယ္။သဘင္ညီလာခံနဲ႕ ဗဟိုသဘင္ေရြးေကာက္ပြဲကို ပထမအႀကိမ္ က်င္းပျပဳလုပ္တာ ျဖစ္ၿပီး ျမန္မာႏုိင္ငံ သဘင္အစည္းအရံုး ဗဟုိအလုပ္အမႈေဆာင္သစ္မ်ားအျဖစ္ (၁၇)ဦး ေရြးခ်ယ္ခဲ့တယ္လို႕ သိရပါတယ္။

 

ဥကၠဌျဖစ္ ဖိုးခ်စ္၊ ဒု-ဥကၠဌအျဖစ္(၁) ဦးမိုးဝင္း၊ ဒုကၠဌ(၂)ျဖစ္ ဦးစိန္ျမေအာင္တို႕ကို ေရြးခ်ယ္ခဲ့တာျဖစ္ၿပီးအတြင္းေရးမွဴးေတြက ဦးေနဝင္း၊ တြဲဘက္အတြင္းေရးမွဴး(၁) ဦးဝင္းေနာင္၊ တြဲဘက္အတြင္းေရးမွဴး(၂)ျမန္မာျပည္ေက်ာက္စိမ္း၊ ဘ႑ာေရးမႈးအျဖစ္ ေဒါက္တာေဇာ္ဝင္း၊ စာရင္းစစ္(၁)ေဒၚေအးေအးေမာ္၊ စာရင္းစစ္(၂)ဦးျမစည္သူတို႕ကို ေရြးခ်ယ္ထားသလို စည္းရံုးေရးမွဴး(၁)အျဖစ္ ေဒၚနနး္ခင္ေမႊး၊ စည္းရံုးေရးမွဴး(၂)အျဖစ္ဦးဘိုစိုး၊ ျပန္ၾကားေရးမွဴး (၁)အျဖစ္ ေဒၚပတၱျမားေကခိုင္၊ ျပန္ၾကားေရးမႈး(၂) ဦးေကာင္းေက်ာ္၊ ႏိုင္ငံျခား ဆက္သြယ္ေရးမွဴး အျဖစ္ ဦးသီရိေမာင္ေမာင္၊ အဖြဲ႕ဝင္(၁) ဦးေဌးလြင္၊ အဖြဲ႕ဝင္(၂) ဦးေက်ာ္ဦး၊ အဖြဲ႕ဝင္(၃) ေဒၚျမတ္ႏုေသြးတို႕ကို အမ်ားဆႏၵနဲ႕အညီ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမာက္ခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။

Photo : ျမန္မာႏိုင္ငံသဘင္ပညာရွင္မ်ားအစည္းအရုံး – ဗဟို၊ ကိုေဇာ္

%d bloggers like this: